Pokročilé materiály a povlaky pro průmysl

Výzkumná skupina Pokročilé materiály a povlaky pro průmysl se zaměřuje na výrobu, výzkum a vývoj funkčních povlaků pro letecký a automobilový průmysl, energetická zařízení a biologické/biomedicínské aplikace. Předmětem zájmu jsou převážně vysokoteplotní povlaky, povlaky odolné proti opotřebení a kavitačnímu poškození připravované s využitím žárových nástřiků nebo elektrochemickými metodami. Výzkumná skupina je tvořena pracovníky z oblasti materiálových věd, fyziky, chemie a výpočtářských věd, kteří se v úzké spolupráci s průmyslem zaměřují na výzkum, vývoj a analýzy příčin poškození kovových materiálů, povrchových vrstev včetně interakcí na jejich rozhraní a práškovou metalurgií. Skupina Pokročilé povlaky se rovněž zabývá vývojem neobvyklých a netradičních technik testování, jako např. metody a zkušební zařízení pro testování kavitační odolnosti, cyklické oxidace nebo vysokoteplotní korozní odolnosti.

Výsledky

12.07.2023

In this work, for the first time 3D Ti-Nb meshes of different composition, i.e., Ti, Ti-1Nb, Ti-5Nb, and Ti-10 Nb, were produced by direct ink writing. This additive manufacturing method allows…
Číst více »

11.07.2023

In the present contribution, we used the spray drying method for the preparation of molybdenum-based composite powders, which belong to an important class of high-temperature structural materials –…
Číst více »

05.06.2023

There is still a need for synthetic approaches that are much faster, easier to scale up, more robust and efficient for generating gold(I)–thiolates that can be easily converted into gold–thiolate…
Číst více »

27.12.2022

Pressure-less spark plasma sintering of 3D-plotted titanium…

Adelia Kashimbetova, Karel Slámečka, Sebastián Díaz-de-la-Torre, José C. Méndez-García, Bernardo Hernández-Morales, Maria Cristina Piña-Barba, David Hui, Ladislav Čelko, Edgar B. Montufar, Pressure…
Číst více »